top of page

Istorija

    Vaikų ir jaunimo teatras „Atžalynas” savo veiklą pradėjo 1979 metais, nors tikroji
„pradžių pradžia“ buvo 1976 metai, kai Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų auklėtinis
režisierius Algimantas Verbutas Kretingos kultūros rūmuose įkūrė moksleivių dramos studiją.
Vėliau „Atžalyne“ režisierėmis pradėjo dirbti buvusios atžalynietės: 1996 m. Auksė Antulienė, o
2015 m. Karolina Uksaitė (dabar - Moncevičienė).

    1979 m. suorganizuotas I vaikų teatrų festivalis, 1990 metais išaugęs į tarptautinį
vaikų ir jaunimo teatrų festivalį „Atžalyno scena”. 2022 m. festivalis – kūrybinė laboratorija
„Atžalyno scena” vyko jau 21 kartą. Tai vienas ryškiausių, žinomiausių festivalių Lietuvoje. 2016
m. ir 2023 m. jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija „Atžalyno scena“ apdovanota
Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro diplomu „Už ryškiausią
tarptautinį teatrų festivalį Lietuvoje“.

    Per 45 kūrybinės veiklos metus teatre pastatyta virš 60 spektaklių, su jais dalyvauta
įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse (Estija, Ukraina,
Baltarusija, Vokietija, Prancūzija, Danija, Latvija, Italija, Belgija, Rusija). Kolektyvo spektakliai
daug kartų tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros – konkurso „Šimtakojis“ bei įvairių kitų
festivalių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje laureatais. „Atžalynas” suorganizavo ir pravedė daugybę
rajoninių, respublikinių bei tarptautinių renginių.

    Kretingos vaikų ir jaunimo teatras  „Atžalynas” 2002-aisiais pripažintas geriausiu
Lietuvos vaikų teatru ir apdovanotas „Aukso paukšte”. 2014 m. „Atžalynas“ apdovanotas Lietuvos
mėgėjų teatrų sąjungos ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro diplomu „Ryškiausias jaunimo
teatrinės kultūros skleidėjas”. 2023 m. už išskirtinį scenos meno (teatro) puoselėjimą bei pristatymą,
rajono reprezentavimą užsienio šalyse „Atžalynui“ skirta Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir
meno premija.

    Šiandien teatre dvi režisierės aktorinio meistriškumo, scenos kalbos, režisūros, judesio
pradmenų moko apie 50 vaikų nuo 10 iki 19 metų amžiaus iš įvairių Kretingos miesto bei rajono
mokyklų.

bottom of page